Menu

ลุยกินของอร่อยภาคเหนือ โจ๊กหมูเซเว่น ตลาดธานินทร์ เชียงใหม่

ลุยกินของอร่อยภาคเหนือ โจ๊กหมูเซเว่น ตลาดธานินทร์ เชียงใหม่

โจ๊กหมูร้อนๆ  เพิ่มท็อปปิ้งด้วยไข่ลวก ของอร่อยเมืองเชียงใหม่ ที่คนท้องถิ่นนิยมทานกัน บอกเลยว่าต้องลอง ปล.หมูเด้งของลุงเด็ดมาก!!

โจ๊กหมูเซเว่น - ป้ายหน้าร้าน

โจ๊กหมูร้อนๆ  เพิ่มท็อปปิ้งด้วยไข่ลวก

โจ๊กหมูเซเว่น

ไข่ลวกร้อนๆ

โจ๊กหมูเซเว่น - ไข่ลวกร้อนๆ

 พิกัด : โจ๊กหมูเซเว่น ตลาดธานินทร์
 ที่จอดรถ : จอดที่ลานจอดของตลาดได้เลย

shares